Регистрация на търговска марка в ЕС – процедура и особености


Имате успешно развиващ се бизнес на територията на Европейския съюз? Това е страхотно. Идва един момент, в който Вашият бизнес се нуждае от марка, която да го представя, респективно защитава пред огромния бизнес свят, в който всеки би предявил претенция срещу Вас, ако марката Ви не е защитена. Ето защо е редно да регистрирате марка на територията на ЕС, за да предпазите Вашата компания. В тази статия ще откриете информация относно същността на търговската марка, какви са изискванията за регистрация на търговска марка, как се регистрира тя и колко струва. Имайте предвид, че марката може да бъде регистрирана и само в една или няколко държави, както и в страни извън Европейския съюз.

Предимства на регистрацията на търговска марка в ЕС:

 Какво е търговска марка?

Съгласно чл. 9 от Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи например (Vions), включително имена на лица, букви (например БГХО, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото върху марка се придобива чрез регистрация от момента на подаване на заявката. Когато я регистрирате, Вие получавате изключителни права върху този знак и можете да се разпореждате с него, респективно да го усъвършенствате, развивате на пазара или дори да разрешавате, или забранявате използването на марката от трети лица.

С какви изисквания трябва да се съобразите в процеса на регистрация?

След като сте избрали марката, която ще регистрирате, трябва да се съобразите с няколко изисквания като например в облика на марката Ви да не присъстват знаци или думи, които са обичайни в говоримия език. Друго, за което трябва да помислите е употребата на обидни думи и изрази. По закон Вие нямате право да ги използвате, тъй като това би противоречало на морала и обществения ред. Вашата марка не може да включва знамена на държави или исторически паметници, тя трябва да има отличителен характер.

Избягвайте разглеждането на други марки при оформяне облика на Вашата. Тя трябва да е плод на Вашата креативност, а не на взаимствани идеи. По закон марката не може да описва какво продавате. Например, не можете да регистрирате марка „Кафе“, това би противоречало на законово установените правила.

Друго изискване, с което трябва да се съобразите, е Вашата марка да не прилича на друга марка, която е регистрирана преди Вашата. Например, не можете да регистрирате марка, която се казва „Nesle”, при положение, че вече има марка – „Nestle”, тъй като това би предизвикало заблуждение у обикновения клиент. Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години, като може да се подновява за срок от 10 години. Когато в срок от пет години, считано от датата на регистрацията, Вие не сте започнали реално да използвате марката си, регистрацията може да бъде отменена, освен ако не изложите основателна причина за неизползването и.

Как да регистрирате търговска марка на територията на Европейския съюз?

Регистрацията на марка за Европейския съюз може да направите по електронен път в портала EUIPO, като основната такса за това е 850 евро. Заявката може да бъде подадена и в приемната на Службата в Аликанте, да бъде изпратена по поща, куриер или факс, като този начин е по-скъп и таксата е в размер на 1000 евро. Имайте предвид, че тази такса покрива само един избран от Вас клас на защита на марка, така че, ако Вие ще предлагате различни продукти/услуги от различни класове или смятате след време да разширите бизнеса си, трябва да помислите за защита на марката си в повече от един клас. Таксата за втори избран клас по електронен път е в размер на 50 евро, а за всеки следващ е 150 евро.

Какво ще предлагате под марката?

Преди да подадете заявка за регистрация на марка трябва да решите кои класове ще покрива марката, респективно в кои отрасли на бизнеса същата ще бъде защитена. При подаване на заявка за регистрация на марка в Европейския съюз, справка за класовете можете да направите в Класификацията от Ница, която съдържа 45 класа. Класовете съдържат информация за типа стоки или услуги, за които ще използвате търговската марка. Всеки клас съдържа термини, които определят стоките или услугите, за които се търси защита.

Проверката:

Препоръчително е да направите проверка за наличие на марката, тъй като, ако някой друг вече я е регистрирал, Вашата заявка ще бъде отхвърлена, а възстановяване на таксата – няма. Проверката е безплатна и можете да я направите в някоя от двете бази данни към EUIPO – еSearch plus илиTMview. Бъдете нащрек в този процес, тъй като търсенето следва да бъде детайлно и внимателно. Един добър начин да започнете търсене на марка е да напишете вашата търговска марка в лентата за търсене. Например, ако желаната от Вас търговска марка е “вселенска красота”, въведете точно това в лентата за търсене. Използването на символи като ? * “” и @ могат да допринесат за откриването на сходни търговски марки като значението на всеки знак е различно. Търсенето следва да обхваща и изображението (Вашето лого), за което е създадена функция, предоставяща възможност да качите Вашето лого. Това, което следва да знаете е, че Вашата марка не може да бъде идентична или подобна на търговска марка от същия клас.

В случай че установите наличието на сходна или идентична на Вашата търговска марка, следва да прецените:

Кой ще притежава марката?

При подаване на заявката е необходимо да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице. Ако подавате заявка от името на юридическо лице, трябва да дадете информация за пълното наименование и правната форма на фирмата, държава на регистрацията на фирмата, и адрес. Ако подавате заявка като физическо лице, трябва да предоставите информация за Вас, а именно: две имена, националност и адрес.

Логото. Следващото нещо, което трябва да направите при подаване на регистрация е да прикачите изображението на марката – логото.

Какво следва?

След като Вашата заявка е получена експерт проверява дали всичко по заявката е изрядно и дали са платени таксите. Ако съществува нередност по заявката, ще получите указания и  срок,  в който да я отстраните.

Следващата стъпка е да се направи проверка по абсолютни основания за отказ. Абсолютно основание за отказ е налице, когато липсва отличителен характер на марката. Ако няма основания за отказ, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейския съюз, издаван от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на всички официални езици на Европейския съюз. В срок от 3 месеца след публикуването, трети лица могат да подават възражения срещу марката.

Често задавани въпроси:

1. Ако логото ми е цветно, означава ли това, че друго лице може да го използва в черно-бял вариант? И обратно – ако заявя лого в черно-бял вариант или в сив цвят, може ли друг да го използва в цветен вариант?

Когато дадена търговска марка е подадена за регистрация в Европейския съюз чрез Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), претенцията за цвят ще бъде автоматично заявена, ако изображението на търговската марка включва цветове. Това би позволило на собственика да използва запазената марка по начина, по който е регистрирана и в цветовете, в които се проявява изображението. Ако заявителят не желае да претендира за цвят, търговската марка трябва да бъде подадена в черно и бяло.

Отговорът на поставения въпрос не може да бъде еднозначен. За да се прецени дали е налице конфликт между две изображения в различни цветове, следва да се изследва степента на разликата между двата вида лого – дали разликата е незначителна и може да обърка потребителя относно произхода на стоката или услугата, или пък същата е в състояние да отличи двете марки. В този смисъл е и Обща практика по отношение на марките в черно-бялата и или сивата гама. Общата практика може да видите ТУК:https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_bg.pdf

В повечето случаи е силно препоръчително да подадете отделни заявки за търговски марки. Едната без претенция за цвят и втора регистрация с цветно заявление, за да имате по-висока степен на защита над марката.

Например MasterCard International Incorporated:

В първото изображение цветът не се претендира като характеристика на марката. За втория вариант цветовете (червен, розов, оранжев и жълт) се претендират като характеристика на марката. Марката се състои от дизайна на пресичащи се кръгове, които изчезват от червено до розово до оранжево до жълто.

В този случай, тъй като MasterCard е регистрирала две отделни търговски марки на дизайна, една без претенция за цвят, а друга – с по-голяма защита, която не само възпрепятства трети страни да използват общия дизайн (кръговете), но и други търговски марки, притежаващи различен дизайн – например трапец, но използващи цветовете в същата последователност  (червено-розово, оранжево и жълто). Следователно в този случай ще има отделна защита по отношение на дизайна и цвета, като се предостави по-голяма степен на цялостна защита на търговската марка.

Считано от 1 октомври 2017 г., ЕUIPO не приема описание на марка за фигуративни марки. Също така указания за цвят няма да се вземат предвид за фигуративни марки на ЕС и остават без значение за процедурата по подаване на заявки за марка на ЕС. Това отговаря на принципа „получаваш това, което виждаш“, заложен в премахването на изискването за графично представяне, което има за цел да направи вписванията в регистъра на марките на ЕС по-ясни, по-достъпни и по-лесни за търсене. Тъй като някои държави изискват писмено посочване на цвят във връзка с евентуални претенции за приоритет, ЕUIPO ще предостави незадължително поле във формуляра за електронно подаване на заявки, където могат да се посочат цветове. Това описание ще бъде видимо във формуляра за заявки, така че потребителите могат да го използват във въпросните държави, но то няма да бъде проверявано от ЕUIPO, нито ще бъде добавяно в регистъра на марките на ЕС.

2. Мога ли да регистрирам наименование на моя фирма и/или лого като марка на Европейския съюз (марка на ЕС)?

Да, всеки знак, който отговаря на изискванията на Регламента за марките на ЕС, може да бъде регистриран като марка. Чрез регистрацията на наименование на ваша фирма и/или лого ще получите по-добра защита на вашата марка и репутация. Регистрацията ви позволява да предотвратите използването или регистрирането от трета страна на марки, които са еднакви или объркващо сходни с тези на вашата стопанска дейност

3. Колективна и сертификатна марка – какво трябва да знам?

Съгласно Закона за марките и географските означения колективната марка е притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Сдружението задължително трябва да приеме Правила за използване на колективната марка, които съдържат данни за лицата, които имат право да използват марката, условия за членство в сдружението, условия и начин за използване на марката, както и основания, поради които на член от сдружението може да се забрани да използва марката. Например ако г-н Ангелов от сдружение „ГАМА-М“ използва марката неправомерно или в разрез с установените правила, може да му се забрани използването за известно време или изобщо.

Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката. При сертификатната марка притежателят отново приема Правила за използване на сертификатната марка, които трябва да съдържат указания за качеството, материала или други характеристики на стоките или услугите, мерките за контрол и санкциите, които притежателят упражнява. Ако сте решили да подадете заявка за регистрация на колективна или сертификатна марка по електронен път през портала EUIPO, сумата, която следва да заплатите е в размер на 1500 евро. При колективната и сертификатната марка отново трябва да знаете, че таксата за регистрация, която е 1500 евро, покрива само един избран клас от услуги и стоки, като за втори избран клас цената е 50 евро, а за всеки следващ отново е 150 евро.

След като вече се запознахте с процедурата и изискванията за регистрация на търговска марка на територията на Европейския съюз, не се колебайте да защитите бизнесът си пред големия пазар. Ако имате въпроси, свързани с регистрацията на търговска марка, можете да се свържете с някой от адвокатите от кантората!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с нас на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автори: Росица Черкезова, адв. сътрудник и адв. Михаела Димитрова

Дата: 30.08.2018 г.