Обезщетение за изгубен багаж


Изключително често поради многобройния брой на самолетните полети служителите, които превозват куфарите на пътниците от самолета до летището и обратно, бързат да прехвърлят всички багажи навреме, в резултат на което често даден багаж остава на предишно летище или е отклонен за друга дестинация по погрешка. В този смисъл чакането на лентата за багаж на аерогарата може да бъде много разочароващо, ако куфарът Ви не пристигне или пък се появи повреден.

Изгубен багаж

В случай че след кацането Вашият багаж не се появи на лентата, следва незабавно да информирате въздушния превозвач. По подадената от Вас жалба, ще бъде съставен протокол за липсващия багаж и от този момент авиокомпанията ще разполага с 21 дни, за да проучи къде се намира забавеният багаж. След изтичането на този срок багажът се счита за ИЗГУБЕН, а за Вас възниква право да претендирате обезщетение за изгубен багаж в размер на до 1200 евро. Иск за обезщетение трябва подадете в рамките на две години, считано от датата на пристигането на самолета или считано от датата, на която самолетът е следвало да се приземи.

Забавен багаж

Ако багажът все пак бъде открит в срок от 21 дни от подаване на жалбата и съставянето на протокола, то същият се счита за ЗАБАВЕН. В този случай в срок от 21 дни от получаване на багажа, имате право да претендирате възстановяване на разходите, възникнали от направени непредвидени плащания, вследствие на закъснелия багаж. Такива разходи най-често са свързани с купуване на дрехи, тоалетни принадлежности и други консумативи, от които се нуждаете по време на пътуването си.

Във всички случаи на закъснял или изгубен багаж, следва да предоставите на въздушния превозвач всички касови бележки, доказващи извършените непредвидени и наложителни разходи или вредите претърпени вследствие на изгубения багаж.

Имате право на обезщетение и в случаи, когато багажът Ви пристигне своевременно, но съшият е ПОВРЕДЕН. Ако установите щети на регистрирания си багаж, следва да подадете жалба в писмена форма в срок от седем дни до въздушния превозвач, с която да претендирате получаването на обезщетение.

ВАЖНО:

Размерът на обезщетението за изгубен или повреден багаж, може да бъде намален, в случай че багажът не е пакетиран правилно или ако същият съдържа непозволени за транспортиране елементи. Въздушните превозвачи обикновено не носят отговорност за щети или загуба на предмети с висока стойност, ако последните не са били декларирани и/или опаковани правилно за транспортиране.

Изключително важно в такива ситуации е запазването на цялата документация (бордови карти и съответни лепенки към тях) за полета и багажа, която получавате при чекиране, тъй като при изгубване или повреждане на багажа, те са основните доказателства, които ще Ви помогнат в търсенето на обезщетение.

В подобни ситуации следва да се запознаете с основните си права и да ги упражните своевременно, за да не бъдат същите преклудирани. При необходимост нашата кантора остава на разположение за съдействие.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.     

Автор: адв. Виталий Чаушев

Дата: 18.08.2018 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: