Обезщетение при закъснял или отменен полет


Случвало ли Ви се е полетът да закъснее, да бъде отменен или пък да Ви бъде отказан достъп до борда против Вашата воля? При положителен отговор следва да бъдете информирани, че за Вас възникват редица права, включително и правото на обезщетение.

В последните години пътуването със самолет е все по-предпочитано, тъй като е по-бързо и удобно, а и поради предлаганите от нискобюджетните компании изключително евтини билети. Увеличаването на броя на пътниците неминуемо води и до необходимостта законодателно да бъдат защитени техните права. В тази насока бе приет Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г., с който се създават общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

Закъснял полет:

Съгласно посочения Регламент при пътуване ОТ и/или ДО държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Вие имате редица права, в случай че Вие се представите на гишето за регистрация най-късно в посочения от въздушния превозвач в писмен вид час или, ако не е посочен, не по-късно от 45 мин. преди обявения час на излитане, и полетът закъснее повече от времето за излитане по разписание:

 • с два или повече часа при полети до 1 500 километра;
 • с три или повече часа при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • с три или повече часа при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз или
 • с четири часа или повече при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз.

ВАЖНО:

Право на парично обезщетение възниква при закъснение с 3 или повече часа, като това закъснение се отчита спрямо пристигането до желаната дестинация. Така, например, ако Вие сте се представили на гишето за регистрация в срок, Вашият полет е на разстояние до 1500 километра и Вие сте чакали на летището повече от 3 часа, но пристигнете с 2 часа и 50 минути закъснение съгласно посоченото разписание за пристигане, то в този случай нямате правото на парично обезщетение.

Какъв е размерът на паричното обезщетение при закъснение на полет?

 • 250 евро при полети до 1500 километра;
 • 400 евро при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • 400 евро при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз; или
 • 600 евро при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз.

Така посоченото обезщетение се изплаща в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове, а при споразумение между Вас и въздушния превозвач – в пътнически ваучери и/или други услуги.

Кога няма да получа обезщетение?

Въпреки че е налице закъснение, нямате право на обезщетение, в случай че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, т.е. такива обстоятелства, които са извън контрола на авиокомпанията и не биха могли да бъдат избегнати при предприемането, на каквито и да е мерки. Такива обстоятелства са свързани най-често с природни бедствия – силен снеговалеж, гъста мъгла, ураганен вятър, пясъчна буря и др. Следва да се отбележи, че според съдебната практика техническа неизправност на самолета НЕ представлява извънредно обстоятелство, освен ако не е причинена от такова.  Люксембургският съд постанови през 2018 г. решение със “знаков ефект”, съгласно което обявената стачка, за която работодателят-авиокомпания е уведомен,  НЕ е извънредно обстоятелство.

Какви други права имам при закъснение на полета?

Освен правото да получите парично обезщетение, за Вас възниква и правото на грижа:

 • храна и напитки;
 • две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.;
 • а когато се очаква полетът да се осъществи най-рано на следващия ден – безплатно настаняване в хотел, както и безплатен превоз между летището и хотела.

Когато закъснението е минимум пет часа на пътниците се предлага възстановяване до седем дни на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване, заедно с, когато е уместно, обратен полет до първоначалния пункт на излитане, при първа възможност;

Ако въздушният превозвач настани пътник на място в салон с по-висока класа от тази, за която е купен билетът, той не може да изисква допълнително заплащане, а ако настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на седем дни възстановява на пътника:

 • 30 % от цената на билета при полети до 1500 километра;
 • 50 % от цената на билета при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • 50 % от цената на билета при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз; или
 • 75 % от цената на билета при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз.

Какви са правата на пътниците при ОТМЯНА на полет?

При отменен полет съответните пътници имат ПРАВО на:

 • грижа;
 • възстановяване стойността на билетите или право на премаршрутиране, при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места.
 • парично обезщетение, освен ако:

– не са били информирани за отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание или

– са информирани в срок по-малък от две седмици преди началото на полета по разписание, но им е предложено премаршрутиране съгласно изискванията на чл. 5, т. 1, б. „В“ от Регламента.

Какви са правата на пътниците, на които е отказан достъп до борда против тяхната воля?

При отказан достъп до борда против Вашата воля имате ПРАВО на:

 • грижа;
 • възстановяване стойността на билетите или премаршрутиране, при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места;
 • парично обезщетение.

В случай че попаднете в някоя от описаните по-горе ситуации, не се притеснявайте да си потърсите правата. Гореописаните правила важат и за нискобюджетните авиокомпани. Ако се нуждаете от правна помощ в тази връзка, може да се свържете с нашата адвокатска кантора чрез формата за запитвания или на посочените контакти.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, и не претендира за изчерпателност, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е действия въз основа на съдържанието й.

При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313 или При допълнителни въпроси по представената тема може да се свържете с автора на тел: 0877 242 313, чрез Връзка с нас или чрез Фейсбук.   

Автор: адв. Виталий Чаушев

Акутализация на: 18.02.2018 г.

Повече статии на адв. Виталий Чаушев: